otanvastuun.fi

 

Jos haluat muutosta. Apua on tarjolla

Tämä sivusto on Sinulle, joka tunnet kiinnostusta lapsia koskevaan seksuaaliseen materiaaliin verkossa tai olet mahdollisesti käyttänyt tällaista materiaalia ja olet asiasta huolissasi. Sivusto soveltuu Sinulle myös silloin, jos tunnet kiinnostusta alaikäisten lähestymiseen verkossa, tai olet mahdollisesti toiminut näin. Saat sivustolta apua myös silloin, kun olet huolissasi läheisesi kiinnostuksesta lapsia koskevaan seksuaaliseen materiaaliin, tai alaikäisiin verkossa.

Sivuston tavoitteena on tukea vastuullisen ja mielekkään elämän toteutumista siten, ettei oma eikä muiden hyvinvointi vaarannu. Pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tarjoamalla aihepiiriin liittyvää tietoa ja tukea henkilöille, jotka pelkäävät syyllistyvänsä lapsiin kohdistuvaan laittomaan, tai muutoin haitalliseen seksuaaliseen toimintaan. Löydät sivuilta tietoa nettiin ja digitaaliseen mediaan liittyvästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä välineitä oman, ongelmalliseksi koetun toiminnan hallintaan. Sivusto haastaa myös pohtimaan omaa toimintaa ja elämää laajemmin. Sivusto ei korvaa terapeuttista tai muuta ammatillista apua. Tietoa auttavista tahoista saat täältä.

Sivusto soveltuu Sinulle etenkin silloin, jos koet jonkin alla olevista ongelmaksi itsellesi:

Tietoa sivustosta

Otanvastuun.fi - sivustoa ylläpitää Pelastakaa Lapset ry. Sivustolla ei käytetä evästeitä, eikä käyttäjistä kerätä yksilöllistä tietoa. Sivusto sisältää kuitenkin teksti- ja videolinkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, joilla on omat käytänteensä tiedonkeruun suhteen.

Otanvastuun.fi - sivusto pohjautuu englanninkieliseen croga.org aineistoon www.croga.org, jota on muokattu suomalaiseen kontekstiin sopivaksi. Sivuston kehittämiseen on saatu asiantuntija-apua seuraavilta tahoilta: HUS Lasten ja Nuorten Oikeuspsykiatrian yksikkö, Riihimäen Vankila, Rikosseuraamuslaitos / Rikosseuraamusalan Koulutuskeskus, Sexpo - säätiö ja Väestöliitto.

Keräämme palautetta Otanvastuun.fi - sivustosta ja otamme vastaan toiveita sivuston kehittämiseksi. Anna palautetta sivustosta: https://www.webropolsurveys.com/S/718990978660DE98.par